Situatie kritiek bij aardbevingsmeer China

Het geleidelijk laten leeglopen van het Tangjiashan-meer verloopt niet volgens plan. De bovenkant van de natuurlijke dam die na de aardbeving in de Tongkou-rivier een groot meer heeft veroorzaakt in het district Beichuan, brokkelt te weinig af om het nog steeds stijgende water geleidelijk via een speciaal hiervoor gegraven kanaal af te voeren. Gisteren brachten militairen explosieven tot ontploffing en schoten antitankraketten af, in een poging modder en stenen die de afwatering verstoppen te verwijderen.

„Bij de dam wordt een wanhopige strijd gevoerd. De uitkomst is uiterst onzeker”, stelt geograaf David Petley van de Universiteit van Durham op basis van foto’s tegenover persbureau AP. Uit voorzorg zijn 250.000 mensen uit Beichuan geëvacueerd. Gaat het mis, dan moeten nog eens 1,3 miljoen mensen weg uit het gebied.

Om in de enorme behoefte aan tijdelijke huisvesting te voorzien zijn Chinese aannemers begonnen met de bouw van ruim een miljoen geprefabriceerde huizen voor de ruim vijf miljoen ontheemden van de aardbevingsramp in Sichuan. Het kolossale bouwproject kost 1,5 miljard euro en wordt naar verwachting binnen drie maanden opgeleverd.

De één miljoen nieuwe huizen die een levensduur hebben van drie tot vijf jaar worden op verschillende locaties gebouwd. Verwacht wordt dat deze locaties zullen uitgroeien tot enkele tientallen nieuwe steden en grote dorpen in het westen van de provincie. Iedere stad of cluster van dorpen in het rampgebied is als het ware geadopteerd door een van de rijke oostkustprovincies. Deze (stads)provincies betalen de rekeningen voor licht en water in de kampen en nemen de kosten van de nieuwbouw voor hun rekening.

Volgens de Chinese onderminister van huisvesting staat vast dat een groot aantal van de daklozen niet terug zal keren naar hun oorspronkelijke steden en dorpen.

Bekijk een video van de operatie bij het meer: nrcnext.nl/links