School overweegt verhoging cijfers

De vmbo-school De Gaarde in Barendrecht heeft begin dit jaar overwogen de cijfers van een toets voor derdeklassers oneigenlijk te verhogen. Uiteindelijk is ervoor gekozen de toets, die meetelt voor het eindexamencijfer van de vmbo-leerlingen, opnieuw te laten maken. De Inspectie van het Onderwijs noemt de situatie „niet gebruikelijk” en heeft de zaak in onderzoek.

Onder leraren van De Gaarde ontstond in januari van dit jaar ophef toen hun ter ore kwam dat de schoolleiding speelde met het idee de cijfers te verhogen. De school is in 2007 door de inspectie aangemerkt als zeer zwak, en de toets was over de hele linie slecht gemaakt. Volgens interim-directeur Hendrik Verweel was de schoolleiding tot de conclusie gekomen dat de school de leerlingen „onvoldoende” had voorbereid op de toets. Het verhogen van de cijfers was „een van de opties” waarover de leiding heeft nagedacht, aldus Verweel.

Een brief van ongeruste leraren kwam in handen van de omroep RTV Rijnmond, die uitvoerig heeft gepubliceerd over de gebeurtenissen op De Gaarde. Volgens Verweel is de ophef gebaseerd op „rancune” die is ontstaan na een personeelsconflict. „De ouders hebben ingestemd met de oplossing die we hebben gekozen. Oud-personeelsleden zijn er nu op uit om het imago van de school te beschadigen.”

Het aantal aanmeldingen voor volgend jaar is laag, zegt Verweel.