Pleister

Iedereen doet alsof de PvdA door de knieën is gegaan voor de ChristenUnie, maar de draai van staatssecretaris Bussemaker in de embryokwestie is natuurlijk gewoon het gevolg van voortschrijdend inzicht binnen de partij zelf. Als bij je gedachtegoed net een zeer agressieve vorm van terminale kanker is geconstateerd en je achterban is reeds tot embryonale proporties verschrompeld, denk je wel twee keer na voor je de mogelijkheden tot abortus verruimt.

Tot zover de sociaal-democraten.

De échte vraag is: leeft het CDA nog? Sommige dingen zijn simpelweg niet door het brein te bevatten, zoals hoe het universum is ontstaan, hoe het leven is begonnen en hoe Jan Peter Balkenende minister-president van Nederland werd. Ik weet alleen dat ze alle drie door een big bang zijn ingeluid – de wereld met een oerknal, het leven met een orgasme en het tijdperk-Balkenende met de moord op Pim Fortuyn. Een eruptie van onvrede sloeg op 6 mei 2002 diepe wonden en Jan Peter plakte er precies op tijd de juiste pleister op. ‘Normen en waarden’ heette die pleister.

Sindsdien is er bar weinig meer van het CDA vernomen.

Over de overspannen woningmarkt en de kredietcrisis hebben de christen-democraten nog niet gerept. De oorlog in Irak is naar de stiltekamer verbannen, waar het met een prop in de mond naast de ‘wederopbouwmissie’ in Afghanistan zit. De afgewezen Europese Grondwet is er alsnog in alle stilte doorheen gedrukt. En de toverwoorden ‘normen en waarden’? Die zijn allang geen onderwerp van maatschappelijke discussie meer. Integendeel, ze zijn het omgekeerde: ieder debat wordt ermee in de kiem gesmoord. Waar liggen de grenzen van de vrije meningsuiting? Is de islam verenigbaar met onze rechtsstaat? Wat te doen tegen de toegenomen homofobie? Moeten straatcoaches vrouwen verplicht een hand geven? Hoe ver mag embryoselectie gaan?

„Respect”. Verder komt het CDA niet.

Onlangs vroeg een bezorgd CDA-lid tijdens een congres in Amersfoort of de partij niet veel te veel om de hete politieke brij heen aan het draaien was. Waarop partijvoorzitter Peter van Heeswijk antwoordde: „Zijn er nog andere vragen, over een ander onderwerp?”

De pleister op de wond is een pleister op de mond gebleken.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg