Onderwijs moet in één hand

Het Nederlandse onderwijs moet onder de hoede komen van één bewindspersoon. Dat bepleiten de voorzitters van de vier scholieren- en studentenbonden LAKS, JOB, LSVb en ISO. De staatssecretarissen op het ministerie van Onderwijs zouden „alle niet-onderwijsgerelateerde zaken”, zoals cultuur en media, onder hun hoede kunnen nemen. (NRC)