Onderbezetting nekt opsporing fraudezaken

De Bovenregionale Recherche voor de bestrijding van zware criminaliteit kampt met grote personeelstekorten. Dat heeft met name gevolgen voor de opsporing van fraudezaken en de begeleiding van slachtoffers. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2007 van de Bovenregionale Rechercheteams dat vanmiddag is gepresenteerd.

Door ‘ernstige onderbezetting’ kunnen de teams, opgericht in 2003, minder onderzoek doen naar zware financiële criminaliteit dan gepland. Rechercheurs van andere politiekorpsen stellen één procent van hun capaciteit beschikbaar voor de Bovenregionale teams. De teams onderzoeken criminaliteit als bedrijfsinbraken, ramkraken, mensenhandel, bankfraude en internetfraude. Vorig jaar kwamen 200 meldingen binnen van fraude met girofoonbankieren en ruim 100 aangiftes van internetfraude. Dat leidde tot de aanhouding van drie mensen, verdacht van oplichting via de girofoon, en meer dan dertig verdachten die betrokken waren bij internetfraude. Daarbij ging het vooral om West-Afrikaanse criminelen.