Mijn illusie van mobiele losbandigheid wordt hevig ondermijnd, je grillige sms-regie vol stilte: niet eerder zat ik zo heerlijk pijnlijk stevig aan het lijntje.

    • Mare Jongerius