Lehman moet beleggers overtuigen

Het is niet ongebruikelijk dat financiële concerns kwartaalverliezen melden die in de miljarden lopen. Een handvol banken heeft daar de laatste tijd zelfs een gewoonte van gemaakt. Daarom is het misschien enigszins hardvochtig om zakenbank Lehman Brothers nu meteen flink de les te lezen wegens haar eerste kwartaalverlies.

Maar de klap van naar schatting 2,8 miljard dollar die de firma in de drie maanden tot en met mei heeft opgelopen is wel genant, als je bedenkt hoezeer de bank haar eigen bekwaamheid op het gebied van risicobeheer heeft aangeprezen.

Toegegeven, het was een verschrikkelijk kwartaal, waarin Carlyle Capital, Peloton Partners en Bear Stearns allemaal onderuit zijn gegaan. Maar als concurrenten als Goldman Sachs en Morgan Stanley geen soortgelijke problemen melden met hun hypotheekbelangen en mislukte beschermingsconstructies, zal Lehman een kwetsbare indruk maken.

Het goede nieuws is dat de zakenbank nu 45 miljard dollar aan liquide middelen achter de hand heeft, alle financiering heeft geregeld die zij dit jaar nog nodig denkt te hebben, en – na het binnenhalen van nog eens 6 miljard dollar aan kapitaal gisteren – een relatief laag percentage vreemd vermogen heeft, op een niveau van ongeveer tien maal het eigen vermogen. Bovendien heeft Lehman aan honderden verschillende beleggers voor zo’n 30 miljard dollar aan hypotheekbelangen verkocht. Dat zou beleggers ervan moeten overtuigen dat de rest van de inventaris adequaat is gewaardeerd.

In een ander tijdperk – zeg zes maanden geleden – zou dat Lehman misschien in staat hebben gesteld met enige trots te verwijzen naar de opmerking van topman Jamie Dimon van JP Morgan over een ‘oersterke’ balans. En zelfs nu zou het, in samenhang met de toegang tot de speciale kredietfaciliteiten van de Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken), eventuele sluimerende zorgen over de mogelijkheid van een nieuwe spectaculaire ondergang van een zakenbank moeten verzachten.

Maar de aandeelhouders hebben dat verhaal al eerder gehoord, en moeten wellicht ondanks het overvloedige bewijsmateriaal nog steeds worden overtuigd. Daarvoor is nodig dat Lehman verdere omvangrijke afschrijvingen en fiasco’s met niet goed werkende beschermingsconstructies weet te vermijden, en dat de firma genoeg winstvermogen laat zien om zelfs op lastige markten nog wat geld te verdienen.

Het topmanagement van Lehman lijkt het vertrouwen te hebben dat te kunnen bewerkstelligen. Financieel directeur Erin Callan beweerde dat het zojuist binnengehaalde kapitaal niet zal worden gebruikt voor het schragen van de balans, maar voor het najagen van winstkansen. De aandeelhouders zullen afwachten, zonder al te veel te willen morrelen aan de beschermingswal die de firma nu heeft aangelegd.

Antony Currie

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Antony Currie