Klink verwacht nog groter tekort aan donororganen

Jaarlijks overlijden meer dan honderd mensen die op een wachtlijst voor orgaantransplantatie staan. In 2007 betrof het 152 patiënten. „De noodzaak om maatregelen is dus heel groot”, staat in een conceptbrief van het ministerie van Volksgezondheid met daarin het kabinetsstandpunt over een Masterplan Orgaandonatie.

Toch kiest minister Klink (VWS, CDA), zo valt uit de brief op te maken, niet voor de invoering van een systeem waarbij iedereen die geen bezwaar maakt, automatisch donor is. De brief zou vandaag nog door de meest betrokken bewindslieden worden besproken en vrijdag in de ministerraad. Vanmiddag zou de kwestie in het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer worden behandeld.

Eind 2007 stonden er 1.284 patiënten op de wachtlijst. De verwachting is, aldus de brief, dat het tekort aan donororganen zal toenemen door een stijging van het aantal patiënten dat een transplantatie nodig heeft. Tegelijkertijd daalt het potentieel aan organen. Klink wil volgens de brief het tekort aan donororganen terugdringen met voorlichting die veel „positiever” en „intensiever” is dan tot nog toe.

Volgens de huidige wet uit 1998 moeten mensen expliciet aangeven dat zij organen na hun dood ter beschikking stellen, of de beslissing in handen leggen van hun nabestaanden. Dit wordt het instemmingssysteem genoemd. Veel mensen hebben niets laten vastleggen en zijn daarom geen donor. Circa 2,8 miljoen mensen hebben zich wel laten registreren.

Minister Klink liet een zogenoemde coördinatiegroep de voor- en nadelen van negen alternatieve systemen uitzoeken. „In vrijwel alle gevallen is de verwachting dat ze tot minder donororganen zullen leiden”, staat in de brief . „Voor deze systemen gelden bovendien in meer of mindere mate ethische en/of juridische bezwaren, problemen in de uitvoering of kan het systeem op weinig draagvlak rekenen.” Het kabinet hecht er veel waarde aan dat de donatie gebaseerd is op een „expliciete wilsverklaring” van de donor of op een beslissing door de naasten.

De minister geeft aan dat hij niet alle voorstellen van de coördinatiegroep wil opvolgen. Een meerderheid van de mensen uit de praktijk zou voorstander zijn van het actieve donorregistratie-systeem. Mensen die zich nog niet hebben geregistreerd worden aangeschreven en als zij niet reageren worden zij als donor beschouwd.