Kijken in het hart van de middeleeuwse dichter

Wie Petrarca leest, lijkt recht in het hart van de dichter te kijken. Het Liedboek (AP & vG, € 54,95) is fonkelend vertaald, vindt David Rijser. Zie pagina 10-11

Wie Petrarca leest, lijkt recht in het hart van de dichter te kijken. Het Liedboek (Athenaeum – Polak & van Gennep, € 54,95) is fonkelend vertaald, vindt David Rijser.

‘De grootste romantische dichter van Italië, Leopardi, schreef in zijn Zibaldone (‘Intellectueel dagboek’) uit 1820: „Het grote verschil tussen Petrarca en de andere liefdesdichters [...] is dat hij zijn hart uitstort waar anderen het ontleden [...] en hij het laat spreken waar anderen er óver spreken.” De romantici zagen hun ‘spontaneous overflow’ en cultus van de natuur op de voorgrond van Petrarca’s blazoen. Dat blazoen is vooral gevormd uit de Canzoniere (‘Het liedboek’), dat nu integraal en op virtuoze wijze door Peter Verstegen in het Nederlands is vertaald. Het Liedboek telt 366 gedichten, waarvan 317 sonnetten, naast langere canzoni, balladen en madrigalen. De overgrote meerderheid van de gedichten is gewijd aan ’s dichters vergeefs beminde Laura: het eerste deel globaal tijdens haar leven, het kleinere tweede na haar dood. Wanhoop en vertwijfeling domineren deze gedichten, die door Verstegen haarfijn in metrisch rijmdicht zijn omgezet. Zo krijgt ook de Nederlandse lezer de ervaring recht in het hart van de middeleeuwse dichter te kijken.’