Is een polis uit 1917 nog wat waard?

Robert Geurtsen uit Duiven vond na het overlijden van zijn ouders bij het opruimen een aantal oude levensverzekeringpolissen, ooit afgesloten bij de Veenkoloniale Levensverzekeringsmaatschappij en Verzekeringsmaatschappij St.Petrus. De oudste stamt zelfs uit 1917. Veel zijn ze niet waard: „Het gaat om kleine bedragen van 50 tot 300 gulden, die uitbetaald worden bij overlijden. De genoemde levensverzekeringsmaatschappijen bestaan niet meer. Kan ik hier nog iets mee?”

Door de vele fusies en overnames binnen de verzekeringswereld de laatste tientallen jaren zijn veel verzekeringsmaatschappijen nu onder een andere naam bekend. De polissen zijn meeverhuisd naar de nieuwe eigenaar en blijven dus geldig.

Om de oude polissen te kunnen vinden is er op de site van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) een overzicht van oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen te vinden. Het bestand is wat verstopt onder het kopje FAQ (Frequently Asked Questions), maar geeft een uitgebreid overzicht van alle verzekeringsmaatschappijen en hun rechtsopvolgers. Hierin is ook te vinden dat de polis van Verzekeringsmaatschappij St.Petrus nu kan worden opgevraagd bij Fortis ASR.

Na een kort onderzoekje blijkt dat de drie polissen die ooit zijn afgesloten op naam van de ouders van Robert Geurtsen bij de Veenkoloniale Levensverzekeringsmaatschappij inmiddels ondergebracht zijn bij Verzekeringsmaatschappij RVS.

Woordvoerder Godelieve Janssen van RVS legt uit dat ingestuurde polissen, die nog geldig zijn, altijd worden uitgekeerd. Daarbij maakt het niet uit hoe oud de polis is, bijna altijd zijn de details terug te vinden in het archief. Janssen: „Oude exemplaren worden opgezocht in het digitale archief. Of in het papieren archief, want polissen werden vroeger nog met de hand in de boeken geschreven. De oudste polis die RVS heeft uitgekeerd de laatste jaren, komt zelfs uit 1905.”

Erg oude polissen zijn vaak ‘aan toonder’; de persoon die het polisblad overlegt, ontvangt dan ook de uitkering.

De polis kan – aangetekend – worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij, waarna deze uitzoeken op welke uitkering de verzekerde of nabestaande recht heeft. De uitkering wordt vervolgens, in euro’s, overgemaakt aan degene die daar recht op heeft. Dit kost bij RVS, en bij de meeste andere verzekeringsmaatschappijen, niets. Maar reken je als bezitter van een polis niet al te snel te rijk. Het kan zijn dat de polis in het verleden is geroyeerd, omdat de premie niet op tijd is betaald.

Het komt vaak voor dat iemand denkt in een ver verleden zelf een polis te hebben afgesloten, of vermoedt dat een overleden familielid een polis had. Niet altijd is het polisblad zelf dan nog te vinden. Om de polis toch te traceren kan in zo’n geval een formulier worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars. (www.verzekeraars.nl). Het formulier wordt rondgestuurd langs de bij het Verbond aangesloten verzekeraars. Zo wordt gekeken of de naam van de desbetreffende persoon in de administratie voorkomt.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom