Het Franse sterrendom

Nicolas Sarkozy straalt aan het firmament in Stardom in Postwar France (Berghahn, €62,–), volgens Niek Pas een boeiend overzicht van John Gaffney en Diana Holmes. ‘In Stardom in Postwar France analyseren Gaffney en Holmes het sterrendom in de Franse samenleving voor het tijdvak dat bekend staat als de Dertig Voorspoedige Jaren, Les Trente Glorieuses (1945-1975). Van een katholieke plattelandsmaatschappij maakte Frankrijk de sprong naar een geïndustrialiseerde en seculiere samenleving. De groeistuipen waren heftiger dan in veel andere westerse landen. Het nieuwe medium televisie vergemakkelijkte de communicatie van beelden en verhalen uit de wereld van glamour en glitter. De auteurs benadrukken dat juist een op kapitalistische leest geschoeide consumptiemaatschappij de voorwaarden schept voor sterrendom.

Gaffney en Holmes hevelen het begrip „star” over van cultuur naar maatschappij en politiek. In hun portrettengalerij figureren onder anderen rocker Johnny Halliday, filmster Brigitte Bardot, antropoloog Claude Lévi-Strauss, schrijfster Françoise Sagan en politicus Charles de Gaulle.’