‘Genoeg capaciteit selectie embryo’s’

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht is tegen oprichting van een nieuw centrum voor embryoselectie. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam zei afgelopen week een dergelijke afdeling te willen beginnen. „Maar die behoefte is er niet”, zegt Nick Macklon, hoofd afdeling voortplanting van het UMC Utrecht. Dit vormt samen met het UMC Groningen en Maastricht het enige centrum op gebied van embryoselectie.

„Het AMC maakt gebruik van oude cijfers”, stelt Macklon. Het AMC deed samen met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisatie VSOP onderzoek naar de vraag naar embryoselectie. Hieruit bleek dat ongeveer 450 vrouwen belangstelling hebben voor de behandeling waarmee kan worden voorkomen dat zij een erfelijke ziekte doorgeven aan hun kinderen met een hoge kans op dodelijke afloop. Voor die 450 vrouwen zijn ongeveer 900 behandelingen nodig. Het AMC heeft voor oprichting van dit tweede centrum in Nederland voor embryoselectie een vergunning aangevraagd bij het ministerie van VWS.

Volgens Macklon blijkt in de praktijk dat de helft van de vrouwen die zegt die preïmplantatie genetische diagnostiek (pgd) te willen, uiteindelijk afhaakt. Daarom zou een capaciteit van 450 behandelingen volstaan. Dit jaar zal het aantal behandelingen van het samenwerkingsverband van de drie ziekenhuizen uitkomen op ruim 200. „Mocht de vraag voor de behandeling toenemen tot bijvoorbeeld 500, dan kunnen we zonder probleem snel uitbreiden”, meent Macklon.

Het AMC stelt dat extra testcapaciteit wel welkom is. Van de honderd erfelijke ziekten met een bijna zekere kans op een kind met een ernstige erfelijke aandoening bestaan veel varianten die niet of pas na jaren door het diagnostisch centrum in Maastricht kunnen worden opgespoord. „Als ook het AMC een pgd-centrum heeft, kunnen er niet alleen meer vrouwen worden behandeld”, stelt Sjoerd Repping, hoofd van het fertiliteitslaboratorium van het AMC, „maar zal de behandeling ook sneller kunnen starten.”

Meer over de medische en politieke kwestie op nrc.nl/embryoselectie

    • Frits Baltesen