Geen magie maar tragiek

Met De informanten (Signatuur, € 19,95) schreef de jonge Colombiaanse schrijver Juan Gabriel Vásquez een imposante roman over schuld en boete, aldus Ger Groot. ‘In Mexico, Colombia, Argentinië en Chili heeft een jongere generatie auteurs de realistische roman herontdekt, waarin niet de magie maar de tragiek van het leven centraal staat. Liever onderzoeken zij in hun romans de wereld waarin we leven en verdiepen zij zich in de recente geschiedenis om er achter te komen hoe die geworden is tot wat ze is. Een van die romans is De informanten van de relatief jonge Colombiaanse auteur Juan Gabriel Vásquez. Hij schreef een onvergetelijk boek dat niet alleen bijblijft vanwege de sprankelende personages die hij de lezer voor ogen tovert (elk met zijn eigen wijze en toon van spreken, die door Brigitte Coopmans in volstrekt natuurlijk Nederlands werden omgezet). De subtiele observaties noch de levenswijsheden die hij sommigen in de mond legt zijn daarbij doorslaggevend. Het is de morele tragiek van het drama die – zuiver en met grote beheersing uitgespeeld – dit boek tot zo’n verrassing maakt, en de auteur tot een grote belofte voor de Latijns-Amerikaanse letteren.’