Franse spoorstaking slaat niet goed aan door nieuwe wet

Een staking onder Frans spoorwegpersoneel heeft vandaag tot lichte verstoringen van het treinverkeer geleid. Maar de gevreesde chaos bleef uit, dankzij nieuwe wetgeving.

Drie vakbonden hadden hun leden opgeroepen het werk neer te leggen uit protest tegen plannen van staatsbedrijf SNCF om het vrachtvervoer te reorganiseren. Slechts een deel van de vakbondsleden gaf gehoor aan de oproep; de meeste passagiers konden vandaag daarom toch met de trein.

Volgens de Franse regering is dit te danken aan de Wet op minimumservice, die op 1 januari van kracht werd voor de transportsector. Deze wet bepaalt dat werknemers die willen gaan staken dit ten minste twee dagen van tevoren moeten melden bij hun managers. Op die manier kunnen werkwilligen worden ‘verdeeld’ over de meest noodzakelijke functies en kan een ‘minimale dienstverlening’ in stand worden gehouden. Het idee is afkomstig van president Sarkozy, die ook voor het onderwijs een dergelijk systeem wil invoeren. Franse leraren zijn dit jaar al diverse malen in staking gegaan. Ze zijn tegen het plan van de regering om 11.200 banen te schrappen in het onderwijs.

Vakbonden riepen vandaag ambtenaren uit andere dienstverlenende sectoren op het werk neer te leggen. De regering wil daar dit jaar 23.000 arbeidsplaatsen opheffen. Er ligt ook een wetsontwerp klaar dat het overplaatsen van ambtenaren naar andere functies en locaties eenvoudiger maakt. De bonden zijn daar fel op tegen. Voor vandaag zijn hiertegen demonstraties gepland in verscheidene Franse steden.

Vorige maand had ook een hele serie stakingen en betogingen plaats tegen de sanering van het overheidsapparaat. Behalve het massaal afvloeien van ambtenaren, wil de regering dat degenen die hun baan houden een jaar langer werken dan tot nu toe: van 40 naar 41 jaar. Dit extra jaar is een voorwaarde voor het verkrijgen van een volledig staatspensioen.

Uit een opiniepeiling die het dagblad Libération vandaag publiceert blijkt dat de meeste Fransen weinig sympathie hebben voor de stakers. De Fransen burgers vinden de hoge brandstofprijzen en de dalende koopkracht van veel meer belang.

De bonden willen op 17 juni opnieuw een grote staking houden, gericht tegen het versoepelen van de werkweek van 35 uur. (AP)