Chávez schrapt spionagewet

Een wetsvoorstel in Venezuela dat arrestatie van burgers zonder gerechtelijk bevel mogelijk zou maken en burgers zou verplichten mee te werken met de geheime dienst, gaat niet door. Na breed protest heeft president Chávez beloofd de wet aan te passen. Veel Venezolanen vreesden hun omgeving te moeten gaan bespioneren. (AFP)