Bestuur LAKS wacht nog even met afscheid nemen

Het bestuur van LAKS zou afgelopen weekend afscheid nemen. Maar het feest ging niet door. Er is ruzie; drie commissieleden moesten naar huis.

De uitnodigingen voor de afscheidsreceptie van het bestuur waren al verstuurd. Het feest zou afgelopen vrijdag plaatsvinden. Maar het ging niet door.

Reden: tijdens een ledenvergadering afgelopen weekend is de sollicitatiecommissie van het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS), belangenvereniging voor scholieren, voortijdig ontbonden. De sollicitatiecommissie is de commissie die advies geeft over de vorming van een nieuw bestuur en die het functioneren van het zittende bestuur beoordeelt. Daarop besloot ook de voorzitter van het presidium af te treden, het orgaan dat vergaderingen organiseert. De keuze voor een nieuw bestuur is nu uitgesteld. Tot die tijd blijft LAKS-voorzitter Sywert van Lienden (17) zijn taken vervullen.

Volgens Van Lienden is de sollicitatiecommissie door de leden ontbonden, omdat deze „vriendjes” in het nieuwe bestuur wilde benoemen. En omdat er herhaaldelijk klachten over het functioneren van de commissie waren gekomen. Maar de drie leden van de sollicitatiecommissie denken dat ze zijn ontheven uit hun functie omdat ze te veel kritiek hadden op het bestuur. En op aspirant bestuursleden die ze moesten beoordelen op geschiktheid.

De leden Marloes Vogel, Youssef Abjij en voorzitter Mark Brakel, ook allen scholieren, zijn met stomheid geslagen over de manier waarop het ging. Een van hun kritiekpunten was dat het bestuur te veel onkosten zou hebben gedeclareerd. „Buitensporig veel aan eten en ook niet bij de goedkoopste opties”, zegt Mark Brakel, zelf oud- voorzitter van LAKS. Bovendien, zo zeggen de drie, vond de commissie dat Van Lienden het personeel te autoritair behandelde. Over denigrerende opmerkingen van Van Lienden over het personeel in de media is intern veel „ruzie geweest”, zegt Vogel. „Bij LAKS bestaat de vrij unieke situatie dat scholieren leidinggeven aan oudere werknemers”, zegt Brakel. „Het personeel voelde zich door Van Lienden gecommandeerd.” Of zoals Youssef Abjij zegt: „Op kantoor kan niemand met Sywert samenwerken.”

Van Lienden ontkent dat het bestuur het budget heeft overschreden. Hij zegt ook dat hij er als voorzitter weinig aan kan doen als een commissie wordt ontbonden door de leden.

Het LAKS verwierf onder de leiding van Van Lienden landelijke bekendheid en de jonge voorzitter werd om zijn behaalde succes uitvoerig in de media geprezen. Onder meer door een landelijke actie te organiseren in Amsterdam, waar duizenden jongeren op af kwamen, slaagde de bond erin de problemen rond de verplichte jaarlijkse lesuren norm van 1.040 uur op de agenda te zetten. Er wordt nu onderzocht of scholen de norm wel kunnen halen.

„Jammer dat het nu zo eindigt”, zegt Brakel. „Juist nu we allemaal zo trots zijn op wat LAKS en Sywert hebben bereikt.” De aantijging dat de commissie zich schuldig zou hebben gemaakt aan vriendjespolitiek werpt het drietal verre van zich. „Wat is mijn belang om vriendjes in het bestuur te benoemen? Ik zit al een jaar niet meer in het bestuur van LAKS en ik ga volgend jaar studeren.”

Volgens Brakel is het succes en alle aandacht Van Lienden naar het hoofd gestegen. „Hij is naast zijn schoenen gaan lopen het afgelopen jaar.” Marloes Vogel: „Hij is nota bene klasgenoot van mij geweest. Het is raar om te zien hoe hij is veranderd.”

Wie gaat Van Lienden nu opvolgen? Op 28 juni is er een ledenvergadering waarop een nieuw bestuur kan worden gekozen. Er is een nieuwe sollicitatiecommissie gevormd. Van Lienden is „ervan overtuigd” dat „met een nieuwe procedure en een nieuw sollicitatieadvies de leden slim genoeg zijn om een goed, sterk en nieuw bestuur te kiezen”.

Een profiel van Van Lienden op nrc.nl/binnenland

    • Japke-d. Bouma