`Voor onderwijs één bewindspersoon`

Rotterdam, 9 juni. Het Nederlandse onderwijs moet onder de hoede komen van één bewindspersoon. Dat bepleiten de voorzitters van vier scholieren- en studentenbonden. Volgens LAKS, JOB, LSVb en ISO zouden de staatssecretarissen op het ministerie van Onderwijs ”alle niet-onderwijsgerelateerde zaken”, zoals cultuur en media, onder hun hoede kunnen nemen. Momenteel zijn minister Plasterk (PvdA) en staatssecretarissen Van Bijsterveldt (CDA) en Dijksma (PvdA) alle drie verantwoordelijk voor een deel van het onderwijsbeleid. Het voorstel moet volgens de organisaties tegengaan dat ambtenaren van elkaar niet weten ”waar ze mee bezig zijn”.