VN willen langer in Kosovo blijven

De politie- en justitiemissie van de Europese Unie in Kosovo, die was bedoeld om het VN-bestuur UNMIK te vervangen, zal voorlopig toch onder verantwoordelijkheid van de VN worden uitgevoerd.

Volgens diplomaten in Brussel wil VN-secretaris-generaal Ban Ki- moon dat deze week voorstellen in de VN-Veiligheidsraad. Daarmee komt hij tegemoet aan de bezwaren van Rusland, dat zich in de Veiligheidsraad fel verzet tegen de onafhankelijkheid van Kosovo en niet wil dat de VN daaraan meewerken door bevoegdheden over te dragen aan de EU.

Het is onduidelijk wat het voorstel van Ban Ki-moon, waarover nog wordt onderhandeld, betekent voor de positie van de Nederlandse diplomaat Pieter Feith, die in Kosovo de EU en de internationale gemeenschap vertegenwoordigt. Rusland heeft laten weten dat het Feith onacceptabel vindt voor enige rol in Kosovo.

Ban Ki-moon wil volgens diplomaten ook dat Kosovo en Servië samen het beheer krijgen over justitie, politie, grensbeheer, douane en de bescherming van religieuze eigendommen. Sinds Kosovo zich onafhankelijk verklaarde is het de bedoeling dat de VN-missie wordt afgebouwd en de EU het toezicht op politie en justitie overneemt. Vanaf volgende week heeft Kosovo een grondwet waarin staat dat naast de regering alleen Feith nog bestuurlijke bevoegdheden heeft. Feith zegt in deze krant dat zijn missie kan mislukken. „Ik speel op vijf schaakborden tegelijk.”

Portret Feith: pagina 2

    • Petra de Koning