Verwachting

Vlaggetjes ophangen aan je gevel in de hoop op het kampioenschap. Liederen maken voor een bruiloft. Babykleertjes kopen voor het kind dat zich aandient. Hoopvolle verwachting geeft spanning en actie. Ze dynamiseert het bestaan.

Verwachting heeft iets religieus. Shi’itische moslims kennen de verwachting van de twaalfde of verborgen imam die een gouden eeuw zal brengen. Bij christenen tref je het reikhalzend uitzien naar een hoopvolle toekomst vooral aan bij Pinksterkerken, die in Afrika, Latijns-Amerika en de Bijlmer snel groeien. Gelovigen zingen ervan, ze klappen in de handen, ze kunnen haast niet wachten op de toekomst.

In de honderd jaar dat de Pinksterkerken bestaan, zochten ze voortdurend naar tekenen dat het hemelse rijk nabij is. Politieke gebeurtenissen werden geduid met teksten uit de Bijbel, als bewijs dat het bijna zover was. Wereldoorlogen waren tekenen van het grote onheil dat die nieuwe tijd zou baren. Het ontstaan van de staat Israël was ook zo’n signaal. De terugkeer van de joden was immers in de Bijbel voorzegd. Sommige groepen wisten zelfs zo precies de datum van het vrederijk te berekenen, dat ze hun bezittingen verkochten of zichzelf opsloten in afwachting van het nieuwe leven.

Op een congres van Pinkstergelovigen en leden van andere kerken, afgelopen vrijdag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, bleek dat de verwachtingen van Pinkstergelovigen inmiddels niet meer zo overspannen zijn. Verwachting die niet uitkomt, leidt tot ontnuchtering. We moeten achteraf constateren dat de woorden van het geloof en het spreken over de concrete werkelijkheid twee verschillende taalvelden zijn, aldus één van de Pinkstertheologen. De Amerikaanse hoogleraar Paul van der Laan ging zelfs op de knieën bij een gepassioneerde oproep aan de andere kerken de conflicten van vroeger te vergeten en de gelederen te sluiten.

De mens is ongeneeslijk religieus, schreef VU-theoloog Kuitert. De mens blijft hopen en verwachten, ook al volgt keer op keer de ontnuchtering. Hij heeft verwachting nodig om zich, al was het maar voor even, aan vast te klampen. Desnoods aan die op een overwinning op Italië vanavond.

Deze rubriek geeft wekelijks antwoord op vragen over verschillende religies.

    • Herman Amelink