Veilige kust door zand in zee te storten

Het storten van zand voor de Nederlandse kust is een goede maatregel om de kust te beveiliging tegen de zeespiegelstijging in de komende eeuwen. Dat zegt staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat, CU) in een vraaggesprek met de Volkskrant.

„Ik geloof in zand storten in zee. Dus dat je ergens in de Noordzee zand stort en de krachten in zee het naar de kust brengen. Precies op de plek waar je het hebben wil, ontstaat kustverbreding. Dat zal veiligheid bieden en dat biedt ook mogelijkheden voor andere zaken. Denk aan recreatie en op de langere termijn ook wonen.”

Het pleidooi van Huizinga past in het bestaande beleid van maatregelen om zeewaarts uit te breiden. Onlangs nog gaf Huizinga steun aan een initiatief van de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de zogenoemde zandmotor, een superduin voor de kust van Zuid-Holland. Daarbij zal twintig miljoen kuub zand in zee zich op natuurlijke wijze verspreiden over de kustlijn, zodat een min of meer natuurlijke vorm van kustgroei ontstaat, doordat de stroming en de wind het zand vervoeren.

De aanleg van eilanden voor de kust heeft weinig invloed op de veiligheid, aldus Huizinga. Het kabinet laat de mogelijkheid ervan wel onderzoeken. Dat gebeurt verzoek van de Tweede Kamer. Over enkele maanden verschijnt het advies van de door het kabinet ingestelde Deltacommissie, onder voorzitterschap van oud-minister Veerman, over de manier waarop de veiligheid op langere termijn kan worden gewaarborgd.

Meer over de Deltacommissie op nrc.nl/binnenland