Retour Den Haag-Brussel

Esther Ouwehand van de PvdD

Coalitie zoekt naar een oplossing...

Hoe gaat de coalitie het probleem rond embryoselectie oplossen? Niemand in Den Haag weet het nog precies. Vorige week leek na een eerste intern beraad met betrokken bewindslieden de ergste kou uit de lucht. Deze week komen alle opties en details aan de orde. Iedereen wil eruit komen, maar politieke averij is nog steeds niet afgewend.

De ChristenUnie neemt tot dusver een opvallende houding aan: enerzijds scherpe en op het eerste gezicht onwrikbare standpunten, anderzijds voortdurend stellen dat er binnen de coalitie een open debat zal worden gevoerd.

Fractievoorzitter Arie Slob deed het zaterdag in deze krant. Zo sprak hij waarschuwende woorden: „In een coalitie ben je aan elkaar verbonden. Dat is niet vrijblijvend.” Om er aan toe te voegen: „Ik ga ervan uit dat het kabinet zich daar maximaal voor inspant.” Ook vicepremier en partijleider André Rouvoet was scherp. Hij zei zaterdag in Trouw dat een verruiming van embryoselectie in strijd met de geest van het regeerakkoord is. Maar ook hij voegde meteen iets toe. „Ik weet nog niet waar de ruimte zou kunnen zitten, maar ik ben bereid er serieus naar te kijken.”

Vanuit de hoek van de grote coalitiefracties CDA en PvdA kwamen de afgelopen dagen positievere signalen over de kwestie. Zo was vicepremier Bos na afloop van de ministerraad optimistisch over een oplossing. Dat herhaalde hij zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed. En hij had zaterdagmorgen even met zijn collega van de ChristenUnie gebeld, zei Bos. Rouvoet heeft geen behoefte „in de hoek te staan van pessimisten die geen enkele oplossing zien”, aldus de PvdA-leider.

Morgen is opnieuw intern beraad. Er hangen enkele oplossingen boven de markt. Zo is er een optie om met richtlijnen aan artsen de embryoselectie scherp te begrenzen. Daarmee zou de ChristenUnie in ieder geval binnenhalen dat er geen sprake kan zijn van een glijdende schaal. Een andere optie komt van de Vereniging Klinische Genetica Nederland. De voorzitter van deze vereniging deed dit weekend het voorstel om een commissie met experts elke keer opnieuw te laten bekijken of bij een ziekte embryoselectie wenselijk is. Instelling van een dergelijke ‘ethische commissie’ zou het conflict kunnen bezweren. Grote vraag hierbij is of de coalitiepartijen – net als bij het ontslagrecht – het verwijt willen aanhoren dat ze niet zelf een politiek probleem kunnen oplossen. (HS)

...maar Dierenpartij steunt christenen

Op het eerste gezicht kreeg de ChristenUnie vorige week uit onverwachte hoek steun, van de Partij voor de Dieren. Maar dat was eigenlijk te voorzien. Net als de christelijke partijen heeft de dierenpartij sinds haar bestaan problemen met de ontwikkeling van medische technieken. Vorige week waarschuwde Kamerlid Esther Ouwehand voor het hellend vlak dat met embryoselectie op borstkanker wordt betreden. „Wanneer is de kans op een aandoening groot genoeg om selectie te rechtvaardigen? Hoe ernstig zou die aandoening moeten zijn?”

De dierenpartij zegt niet religieus te zijn, maar de bedenker van de partij, Nico Koffeman, en fractievoorzitter Marianne Thieme behoren tot het het protestantse kerkgenootschap van de zevendedagsadventisten. Dat genootschap is in principe tegen abortus en homohuwelijken. Hun geloofsovertuiging was ook aanleiding voor schrijver en lijstduwer Maarten ’t Hart om vorig jaar afstand te nemen van de partij nadat hij publiekelijk had gezegd dat de zevendedagsadventisten lugubere opvattingen hebben die schadelijk zijn voor de partij.

Maar Ouwehand zegt dat de PvdD geen christelijke signatuur heeft. Zij zegt kritische kanttekeningen te plaatsen bij de technologische ontwikkelingen vanuit een heel ander oogpunt. Keuzevrijheid dreigt een kiesplicht te worden, stelde ze al eerder in de Kamer, „als de mens de vrijheid verliest om niet te kiezen”. Vorige week lichtte ze dat toe en nam daarbij de argumentatie van de ChristenUnie over. Ze sprak over „het risico op verwijtbaarheid als wij steeds meer en steeds gedetailleerdere keuzen moeten maken over nieuw leven. Met welke verantwoordelijkheden worden aanstaande ouders opgezadeld nu zij steeds meer keuzen moeten maken?” Ook de ChristenUnie vreest dat ouders bij keuzevrijheid met schuld en verwijten worden overladen als zij embryoselectie blijven verwerpen. (AR)

Bijdragen: Antoinette Reerink en Herman Staal

    • Herman Staal
    • Antoinette Reerink