Industrielanden zetten in op duurzame energie

De grote industrielanden gaan meer investeren in energiezuinige technologieën en alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat hebben de energieministers van de G8, de acht grote industrielanden, gisteren afgesproken op een top in Aomori, in Japan. De landen reageren daarmee op de almaar stijgende energieprijzen en de klimaatverandering.

Met de overeenkomst volgt de G8 het advies dat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) van de geïndustrialiseerde landen afgelopen vrijdag gaf. In een rapport pleit het agentschap voor een ‘groene’ revolutie op het gebied van energie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het moet tevens de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die in toenemende mate uit een beperkt aantal landen komt, verminderen.

De opwarming van de aarde wordt door deskundigen gezien als een van de grootste mondiale problemen. Zonder beleidswijzigingen zal de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 met 130 procent toenemen, stelt het IEA. De landen van de G8 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de Verenigde Staten) kwamen gisteren overeen dat er in 2010 zo’n twintig demonstratieprojecten moeten lopen voor het opvangen en ondergronds opslaan van CO2. De meeste G8-leden willen ook kernenergie meer stimuleren. Duitsland liet weten bij zijn beslissing te blijven om kerncentrales op termijn te sluiten.

Verder riep de G8 gisteren olierijke landen op hun productie te verhogen, om de olieprijzen niet verder te laten stijgen. Afgelopen vrijdag bereikte de olieprijs op de termijnmarkt van New York een nieuw record van 139 dollar per vat. De OPEC, die bijna 40 procent van de mondiale olie produceert, liet bij monde van voorzitter Chakib Khelil weten de productie niet te verhogen totdat de dertien leden weer vergaderen, in september. De IEA voorspelt dat zonder beleidswijzigingen de wereldwijde vraag naar olie in 2050 met 70 procent zal zijn gestegen. Het agentschap pleit voor de ontwikkeling van zuinigere auto’s en biobrandstoffen die niet concurreren met de voedselketen.

Volgens het agentschap is tot 2050 2.900 miljard dollar aan investeringen nodig voor de ‘groene’ revolutie. De G8 heeft zich gisteren niet vastgelegd op een concreet investeringsbedrag.

Vrachtwagenchauffeurs in Spanje, Portugal en Frankrijk voerden vanmorgen actie uit protest tegen de sterk gestegen dieselprijzen.

Olie, chauffeurs: pagina 11