In de rij om je kind straks ‘happy’ te laten studeren

De Universiteit Utrecht hield een goedbezochte voorlichtingsdag. Voor ouders. Kinderen overleggen tegenwoordig over te kiezen studies.

„Kiezen voor een studie is de keus van je leven. Voor leerlingen en misschien ook voor u.”

Het is zaterdagochtend en Annemiek Jonker, adviseur aan de Universiteit Utrecht (UU), spreekt een tjokvolle collegezaal toe. De toehoorders zijn ouders wier kinderen de komende twee jaar met een wetenschappelijke opleiding beginnen. De kinderen zelf zijn thuis; de universiteit houdt de voorlichtingsdag exclusief voor ouders.

De opkomst is, net als voorgaande jaren, overweldigend. Maximaal 550 ouders konden zich inschrijven en die hadden zich binnen twee weken gemeld.

Ook op andere universiteiten is oudervoorlichting standaard opgenomen in het programma. De Rotterdamse Erasmus Universiteit licht ouders, net als in Utrecht, apart voor op een studie-informatiedag. In Wageningen lopen op studievoorlichtingsdagen speciale ‘ouderteams’ rond die specifiek voor ouders als vraagbaak dienen. Aspirant-studenten wordt op voorlichtingsbijeenkomsten soms vriendelijk gevraagd maar één ouder mee te nemen, omdat er anders geen plek meer is.

Waar komt die actieve opstelling van ouders vandaan? Annemiek Jonker: „Ouders en kinderen gaan tegenwoordig op gelijkwaardige basis met elkaar om. Er is minder conflict dan vroeger, toen kinderen zich vaak echt moesten afzetten tegen hun ouders. In plaats daarvan zijn ouders de gesprekspartners van hun kinderen geworden. Er is nu veel meer overleg over de keuze voor een studie.”

Peter Graumans en Mirjam Schutte uit Biddinghuizen kunnen hierover meepraten. Hun 17-jarige dochter zit in vwo-5 en weet nog niet wat ze wil studeren. Ze twijfelt tussen geneeskunde, bedrijfskunde en rechten. Thuis voeren ze regelmatig gesprekken over haar toekomst. Ze willen dat hun dochter een keuze maakt waar ze zich „happy” bij voelt.

Graumans: „Het is toch belangrijk dat je als ouder weet waar je over praat. Anders heeft het weinig zin advies te geven.”

Het echtpaar vindt hulp van ouders bij de keuze van een opleiding belangrijk. „Niemand kent je kind zo goed als jij”, aldus Graumans.

Behalve emotionele betrokkenheid is geld ook een drijfveer voor ouders om zich apart te laten voorlichten. Studeren is duurder geworden en dat merken ouders in hun portemonnee. Het studietempo ligt hoger en dan geldt dat je maar beter direct de goede keuze kunt maken.

Annemiek Jonker: „Zeven jaar studeren was vroeger volstrekt normaal. Maar de regelgeving omtrent studiefinanciering is veranderd. Als studenten lang over hun studie doen of halverwege van studie wisselen, dragen ouders vaak de financiële consequenties daarvan.”

De vaders en moeders – sommigen zijn alleen, anderen komen met zijn tweeën – kunnen vandaag lezingen bezoeken over diverse onderwerpen, zoals loting en selectie, onderwijs voor excellente studenten en de arbeidsmarkt. Bij de kraampjes met boekjes en folders over onderscheiden studierichtingen loopt het storm.

De aanwezige ouders zijn overwegend wit en hoogopgeleid. Als decaan Wiljan van den Akker tijdens een introductiepraatje vraagt wie zelf een universitaire studie gevolgd hebben, steekt de helft van de groep een vinger op.

Een maand eerder organiseerde de universiteit een voorlichtingsavond voor allochtone ouders uit de regio, waarbij vijftig mensen kwamen opdagen. Volgens Peter van de Wilt, voorlichter aan de UU, spelen ook allochtone ouders een grote rol bij de studiekeuze van hun kinderen. Zij kiezen meestal voor ‘veilige’ studies, zoals economie of rechten om zich ervan te verzekeren dat hun kinderen later een goede baan krijgen en genoeg geld verdienen. De universiteit nodigde hen uit om onder meer te laten zien dat veel andere studies ook goede perspectieven bieden.

Als het aan decaan Van den Akker ligt, zijn studenten die beroepsperspectief laten meewegen bij hun studiekeuze in Utrecht aan het juiste adres. „Voor een studie mummiekunde of spijkerschrift moet je in Leiden zijn.”

    • Willemien Veldman