Busbedrijven doen `dringend beroep` staking op te schorten

UTRECHT. De busondernemingen Arriva, Connexxion en Veolia hebben een dringend beroep op de vakbonden gedaan de staking in het streekvervoer per direct op te schorten. Er is tijd nodig om invulling te geven aan de adviezen van oud-minister Klaas de Vries, aldus de vervoerders. Op verzoek van de bonden en de werkgevers bracht De Vries de problemen in het streekvervoer in kaart. Volgens De Vries moet de rijksoverheid proberen het conflict op te lossen. Hij stelde onder meer voor de lasten van de vervoerders wat te verlichten door ze tijdelijk toe te staan goedkopere diesel te gebruiken. De Vries pleitte ook voor een kortlopende `overbruggings-cao`. De vakbonden hebben de oproep van de busondernemingen naast zich neergelegd. Wyb Kusters van de CNV Bedrijvenbond ziet de oproep van de werkgevers als een wanhoopspoging. ”Laat duidelijk zijn dat alleen de werkgevers de sleutel hebben voor de oplossing van het loonconflict. Zij zitten aan de geldkraan.” Wel gaven de vakbonden vrijdag al aan voor de overbruggings-cao te zijn. ”Overigens blijft daarbij de redelijke looneis van 3,5 procent recht overeind staan”, zei Kusters gisteren. De bond zal dit vandaag inbrengen in het informele overleg met werkgevers. Na de totstandkoming van zo`n overbruggings-cao, zouden werkgevers, vakbonden en de overheid samen naar de problemen in de sector moeten kijken.