Ambtenaar werd betaald voor gratie

Een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie is betrokken geweest bij het tegen betaling verlenen van gratie aan een veroordeelde wegens fraude.

Dat hebben advocaat-generaal J. K. en zijn medeverdachte, de Rotterdamse zakenman J. van L., verklaard in het politieonderzoek tegen hen wegens verdenking van corruptie en valsheid in geschrifte De beschuldiging over de corruptie bij Justitie kwam vanochtend naar voren bij het begin van de strafzaak tegen de advocaat-generaal (officier van justitie bij een gerechtshof) en zijn medeverdachte.

De zakenman had contact gezocht met de advocaat-generaal, die naast zijn werk bij het Openbaar Ministerie een juridisch adviesbureau had, wegens een juridisch geschil rond een oliedeal, waarin hij naar eigen zeggen gedupeerd was.

Bij die ontmoeting vertelde Van L. dat hij eerder gratie had weten te kopen na een veroordeling wegens fraude. Daarvoor had hij naar eigen zeggen enkele tienduizenden guldens betaald via stromannen. Dat geld kwam uiteindelijk terecht bij die hoge ambtenaar, aldus K.’s advocaat C. Korvinus.

Uit de tenlastelegging van officier van justitie G. Robben bleek dat de advocaat-generaal inderdaad onderzoek heeft gedaan naar betaling van smeergeld in ruil voor gratieverlening. Gratieverzoeken lopen via Justitie.

Het landelijk parket wilde vanochtend niet ingaan op de verklaringen van de verdachten. Ook bleef onduidelijk of de beschuldigingen onderzocht gaan worden.

De zakenman zou op basis van een vervalste medische verklaring zijn straf niet hebben hoeven uitzitten. K. zegt die affaire te hebben uitgezocht voordat hij zich zou buigen over de genoemde oliedeal. Daarbij verschafte hij zich toegang tot vertrouwelijke justitiebronnen – zoals kentekenregistraties en gratieverleningsdossiers – waar hij ambtshalve geen recht toe had. Daarmee heeft hij volgens het Openbaar Ministerie zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Volgens advocaat Korvinus had K. als plaatsvervangend officier van justitie bij de rechtbank van Arnhem wel degelijk het recht vertrouwelijke justitiebronnen in te zien.

    • Jos Verlaan