Aantal allochtone tienermoeders daalt

Het aantal allochtone tienermoeders daalt. In 2001 kregen 1.736 tieners van niet-westerse afkomst een kind. In 2007 waren dit er nog maar 779. Het geboortecijfer bij autochtone tienermoeders bleef vrijwel gelijk: 1.484 in 2001 ten opzichte van 1.489 in 2007. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde. Jan Latten, demograaf bij het CBS, noemt als belangrijkste oorzaken de daling van het aantal huwelijksmigranten ten opzichte van 2001 en de assimilatie in de Nederlandse cultuur. „De groep allochtonen die hier geboren en getogen is, wordt relatief groter. Deze tweede generatie allochtonen wil een opleiding volgen en daarna werken. Trouwen en kinderen krijgen stellen meisjes steeds vaker uit.” Het geboortecijfer (aantal geboortes per duizend meisjes) bij Turkse en Marokkaanse meisjes is nu bijna gelijk aan dat van autochtone tieners. Onder Antilliaanse tieners daalde het geboortecijfer ook, maar dat is nog steeds bijna acht keer zo hoog als dat van autochtone tieners. Het aantal tienergeboortes in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Met 5,2 geboortes per duizend meisjes tussen de 15 en 19 jaar komen tienerzwangerschappen alleen in Zwitserland minder vaak voor.