Wabeke wil actie woekerpolis

De financiële ombudsman bindt de strijd aan met de verzekeraars over de woekerpolissen. De fuik die hij opzet moet de consument de beloofde helderheid bieden.

Gevoel voor timing kun je hem niet ontzeggen. De ombudsman financiële dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, stookte deze week het toch al laaiende vuurtje rondom de woekerpolissen nog wat verder op. Terwijl het ministerie van Financiën overhoop ligt met het Instituut financieel onderzoek (Ifo) over het uitblijven van een rapport en helderheid over de 6,5 miljoen beleggingspolissen verder weg leek dan ooit, zette Wabeke de verzekeraars nog eens stevig onder druk.

De brief die Wabeke de verzekeraars deze week stuurde is opgezet als een fuik. Wabeke publiceerde in maart dit jaar een rapport over de woekerpolissen met een lijst van aanbevelingen. De verzekeraars, die nu vaak jaarlijks tot 40 procent kosten in rekening brengen voor hun beleggingspolissen, mochten niet meer dan 2,5 procent van de inleg als kosten aftrekken. In uitzonderlijke gevallen zou dat 3,5 procent mogen zijn. Het teveel betaalde zou gecompenseerd moeten worden, desnoods aan het eind van de looptijd van de polis.

De verzekeraars lieten in algemen termen weten de aanbevelingen te zullen opvolgen. Maar vervolgens werd het doodstil. Tot onvrede van Wabeke, blijkt nu.

In de brief van deze week vraagt hij de verzekeraars om binnen vier weken helderheid te geven welke van hun producten in de categorie woekerpolis vallen. Zodoende kan Wabeke op zijn eigen website (kifid.nl) aangeven hoe het zit. Veel consumenten bellen nu namelijk met het het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) om erachter te komen of ze gedupeerd zijn. Het Kifid kan die vragen tot nu toe niet beantwoorden wegens gebrek aan informatie.

Met deze stap dwingt Wabeke de verzekeraars om een onderscheid te maken in hun productportfolio. Tegelijkertijd helpt Wabeke de gedupeerden door meer helderheid te bieden. Ook maakt Wabeke daarmee een deel van het onderzoek van het Ifo overbodig. Dat onderzoek zou immers ook helderheid moeten bieden aan mensen die willen weten of ze een woekerpolis hebben of niet.

De tweede trap in de fuik van Wabeke is dat hij verzekeraars oproept „zo spoedig mogelijk” aan te geven hoe de tientallen woekerpolissen aangepast zullen worden. Een algemene aanvaarding van zijn aanbevelingen wordt daarmee een stuk minder vrijblijvend. Verzekeraars zullen op korte termijn moeten aangeven hoe zij lopende polissen gaan aanpassen aan de strenge criteria van Wabeke. En tenslotte moeten de verzekeraars aangeven hoe zij de gedupeerden zullen gaan compenseren.

Wabeke wordt betaald door de verzekeraars en kent de sector als geen ander. Hij weet dus ook dat als hij niet aan de bel trekt, er waarschijnlijk nog maanden niets zou gebeuren. De verzekeraars mogen dan met de mond belijden dat zij volop meewerken aan het oplossen van de woekerpolis-crisis, de praktijk is weerbarstiger, zoals ook het Ifo ondervond.

Nu de verschijning van het Ifo-rapport door de ruzie met opdrachtgever Financiën zeer onwaarschijnlijk geworden is, leken de verzekeraars even lucht te hebben gekregen. Het Ifo-rapport zou de kwalijke rol van de verzekeraars haarscherp bloot gelegd hebben, melden betrokkenen bij het rapport. Er wordt gefluisterd dat de verzekeraars er alles aan doen om het rapport definitief in een la te laten verdwijnen.

Dat ging Wabeke kennelijk te ver. Hoewel ook hij weet dat zijn aanbevelingen volgens velen te mager zijn als oplossing voor het conflict, bijt hij nu toch door. Niet de hoogte van de compensatie is daarbij voor hem van het grootste belang, maar de transparantie. Door de sector open te breken, creëert hij en passant een speelveld waarop de twee stichtingen van gedupeerden juridisch de strijd aan kunnen binden met de verzekeraars. De twee stichtingen (Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolisclaim) krijgen zo houvast over welke producten zij rechtzaken kunnen beginnen. Er loopt al een rechtzaak tegen Nationale Nederlanden.

De derde stap in de fuik is er een van de langere adem. In 2009, en niet eind 2009 zoals de verzekeraars zelf steeds beweren, moet iedere individuele polishouder een reparatie- en compensatievoorstel opgestuurd krijgen. Wabeke doet er alles aan om de grote lijnen van die regelingen nu al boven tafel te krijgen. De verzekeraars zijn weer aan zet.

    • Egbert Kalse