Overheid bespaart geen geld met korten op AWBZ-gelden [2]

Staatssecretaris Bussemaker slaat de plank mis als zij denkt dat de overheid veel geld kan besparen door de hulp uit de AWBZ aan jongeren te beperken. Jongeren met een zogenoemde autismespectrumstoornis die nu in het regulier onderwijs meedraaien, zullen na intrekking van hun ondersteunende begeleiding afglijden naar het speciaal onderwijs. Een veelvoud van de kosten die Bussemaker meent te besparen komt daarmee op het bordje van OC&W terecht. De staatssecretaris kijkt dus niet verder dan haar neus lang is en dat is niet bijzonder ver.

    • Freek Hooning
    • Directeur Huiswerkinstituut