Klimaatwet sneuvelt ondanks steun in VS

Een ruime meerderheid in de Amerikaanse Senaat is voor een wet, die tot doel heeft om de uitstoot van kooldioxide in de VS in 2050 met 66 procent terug te dringen. Toch is de wet gisteren in de Senaat gesneuveld. Tegenstanders wisten met een zogeheten filibuster, een procedurele vertragingstactiek, te voorkomen dat de wet in behandeling werd genomen. Om de filibuster te breken was de steun nodig van zestig Senaatsleden – het waren er slechts 54.

Ook als het voorstel wel een ronde verder was gekomen, zou het voorlopig niet in een wet worden omgezet. President Bush had al laten weten over dit soort vergaande maatregelen een veto te zullen uitspreken.

Toch waren de voorstanders niet ontevreden. Joe Lieberman wees erop dat onder de voorstanders niet de minsten waren. Senator Barack Obama uit Illinois en Senator John McCain uit Arizona stuurden een brief waarin ze schreven vóór de wet te hebben gestemd als ze tijd hadden gehad om aanwezig te zijn.

Barbara Boxer, Democratisch Senaatslid uit Californië, herinnerde eraan dat er in 2003 voor het eerst in de Senaat over kliaamtwetgeving werd gedebatteerd en dat in 2005, toen een eerste versie van een wet in stemming werd gebracht, slechts 38 senatoren vóór stemden. Boxer had ook het Kyoto-protocol kunnen noemen – een bescheiden verdrag in vergelijking met dit Amerikaanse plan. In 1997 vonden 95 Senaatsleden dat de VS het protocol niet moesten ratificeren. Niemand stemde voor. (Reuters, BBC)