`Klassejustitie en fouten` door manco kennis EU-recht

Nederlandse rechters weten te weinig van EU-wetgeving en jurisprudentie, wat leidt tot gerechtelijke dwalingen en klassejustitie. Deze door rechters gedragen kritiek is geuit op een seminar van de rechtbank Amsterdam.

Pagina 3