Debat over embryoselectie

Een drager van het gen die nu geboren wordt, krijgt pas over veertig of vijftig jaar mogelijk met de ziekte te maken. De kans is groot dat borstkanker dan gewoon te genezen is. Daar zijn al grote stappen in gezet.

Em. hoogleraar genetica Hans Galjaard in Nederlands Dagblad, 31 mei

De ChristenUnie heeft geen monopolie op principe en geweten.

Vice-premier Wouter Bos (PvdA) in EénVandaag, 2 juni

Bussemaker heeft maar één keuze: vasthouden aan haar brief, of ongeloofwaardig worden.

Commentaar in NRC Handelsblad, 2 juni

Wat in dit land wél mag is spontaan zwanger worden, een vruchtwaterpunctie laten doen, en, als de vrucht het kankergen heeft, na 16 weken zwangerschap een abortus laten uitvoeren. Dat is zo afgesproken in het regeerakkoord.

Prof. dr. J.L.H. Evers, Hoofd Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Academisch Ziekenhuis Maastricht in NRC Handelsblad, 3 juni

Als de zaak zo principieel is als de vicepremiers Bos en Rouvoet nu zeggen, hadden zij daarover een afspraak moeten maken in het regeerakkoord. Maar dat zegt er niets over.

Commentaar in Trouw, 4 juni

De ChristenUnie straalt uit dat zij een direct lijntje heeft met boven en dat wij allemaal dwaallichten zijn. Terwijl het standpunt van staatssecretaris Bussemaker heel logisch en weldoordacht is.

Els Borst, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen in NRC Handelsblad, 4 juni

Ik ben [...] zeer gekwetst door de uitspraak van het CDA-Kamerlid Ormel dat we aan het provoceren zijn en dat we de politiek de gelegenheid moeten geven rustig een besluit te nemen. Die gelegenheid hebben ze al twee jaar gehad.

Prof. dr. J.L.H. Evers in Trouw, 4 juni

Het conflict tussen de PvdA en de ChristenUnie is een surrealistische vertoning, een strijd om principes die allang zijn ingehaald door de medische praktijk.

Commentaar in de Volkskrant, 6 juni