Zij voorspellen: het einde der tijden is nabij

Harmen Riphagen

(25) is masterstudent Duurzame Landbouwontwikkeling aan de Wageningen Universiteit. Hij is als vrijwilliger actief bij de ‘Boerengroep’. ‘Dat is een kritische stichting die strijdt voor eerlijke landbouw. We organiseren cursussen tractorrijden en kettingzagen, en discussieavonden over actuele thema’s, zoals genetisch gemodificeerd voedsel.’ Riphagen maakt zich zorgen over het opraken van de wereldwijde olievoorraad. ‘In vergelijking tot de opwarming van de aarde en de voedselcrisis, is dat het meest reële probleem waar we op korte termijn mee te maken krijgen’, zegt hij. ‘Het zal grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening, omdat die grotendeels gebaseerd is op fossiele brandstoffen. Als de olie schaars wordt, komt de wereldwijde voedselproductie pas echt onder druk te staan.’

Nelleke Ten Brinke (27) is getrouwd en woont in Ede. Daar is ze lid van de evangelische gemeente De Schuilplaats. Ze is student Godsdienst en pastoraal werk. ‘Als kind was ik al veel met mensen in gesprek over geloofsvragen. Ik wilde hen helpen daar een antwoord op te vinden.’ Ten Brinke gelooft in de Eindtijd. ‘Die is tweeduizend jaar geleden begonnen na de hemelvaart van Jezus. Als Jezus terugkeert zal de aarde worden verbrand, als een vorm van loutering. Daarna wordt de aarde hersteld en zal ieder mens die in Jezus gelooft op de vernieuwde aarde leven.’ Het is volgens Ten Brinke niet duidelijk wanneer de aarde zal worden vernietigd. ’De Bijbel geeft aan dat er wel tekenen zijn: de liefde tussen mensen neemt af en de frequentie van oorlogen en rampen neemt toe.’ Ten Brinke is niet bang voor het einde. ‘Het is erger om Gods aanwezigheid te moeten missen’, zegt ze, ‘erger dan welke ramp dan ook.’

Oli Oskarsson (26) woont in Wassenaar en is teamcoördinator bij een IT-bedrijf. ‘Ik ben een feitenverslinder. Uit de feiten blijkt dat veel problemen waar we mee kampen zullen samenkomen in het jaar 2012 en de mensheid plotseling in grote nood zal raken.’ Hij kwam in zijn leven steeds het jaartal 2012 tegen. ‘Toevallig, maar zo vaak dat het geen toeval meer is.’ Oskarsson: ‘Het Industriële Tijdperk komt ten einde. Dat heeft de mensheid ook nodig. Alle haat heeft ons uit elkaar gedreven. Een moment van grote nood zal zorgen voor verbroedering.’ Het besef dat de samenleving in 2012 eindigt, zorgt ervoor dat hij nu meer uit het leven haalt. ‘Nu het nog kan. Ik ken wel mensen die voedsel inslaan. Maar ik wil mijn leven er niet door laten leiden.’