Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Boeken

WeekBoek 23

WeekBoek, een verzameling van boeken-nieuws en -rubrieken op nrcboeken.nl, werkt samen met Dirk Leymans website papierenman.blogspot.com.

De werkkamer van Charlotte Mutsaers (360°) Foto Roelof de Vries
De werkkamer van Charlotte Mutsaers (360°) Foto Roelof de Vries Vries, Roelof de

‘Coelho liet roman door ander schrijven’

New age-auteur Paulo Coelho liet zijn tweede roman, O Manual Prático do Vampirismo (Een praktische handleiding van het vampirisme) schrijven door een vriend, zo blijkt uit een volgende week te verschijnen geautoriseerde biografie van de Braziliaanse schrijver.

In The Magus (De magiër), wordt de levenswandel van de auteur in 600 bladzijden beschreven door journalist Fernando Morais. In de biografie komt aan het licht dat Coelho’s tweede boek uit 1986 in werkelijkheid is geschreven door Coelho’s vriend en toenmalige medewerker Toninho Buda. Coelho trok het boek later uit de handel terug omdat hij het ‘van slechte kwaliteit vond’. Hij liet echter nooit eerder weten dat hij het niet zelf schreef. (HC)

Walcott beschimpt Naipaul in gedicht

De Caraïbische dichter Derek Walcott geeft schrijver V. S. Naipaul er in een nieuw gedicht flink van langs. In The Mongoose bespot Walcott Naipauls schrijftechniek en persoonlijkheid, zo ontdekte The Observer bij een optreden van Walcott op het Calabash Literary Festival in Jamaica.

„I think you’ll recognise mister Naipaul...I’m going to be nasty”, zou Walcott tegen het aanwezige festivalpubliek hebben gezegd voordat hij de vloer aanveegde met Naipaul. Daarna volgden de eerste zinnen van The Mongoose: ‘I have been bitten, I must avoid infection / Or else I’ll be as dead as Naipaul’s fiction’. Een paar zinnen later richt Walcott zich op de technische kant van Naipaul’s proza: ‘The plots are forced, the prose sedate and silly / The anti-hero is a prick named Willie’.Tot slot hakt Walcott ook nog in op het uiterlijk van de bebaarde Naipaul. Hij spreekt van zijn ‘bushy beard / that covers features that have always sneered’. (SK)

Nu op nrcboeken.nl: Mutsaers’ werkkamer

„De combinatie make-up en schrijven is heel vanzelfsprekend. Het komt namelijk allebei neer op stylen; je geeft het innerlijke uiterlijk vorm.” Aldus Charlotte Mutsaers in het vandaag verschenen interview in de wekelijkse serie Zie de schrijvers werken op nrcboeken.nl. Mutsaers is na A.F.Th van der Heijden en Harry Mulisch de derde auteur die de bezoeker een blik gunt in zijn/haar werkkamer, door middel van een 360-gradenfoto. Mutsaers praat over de liefde voor haar mobieltje en felrode Ferrari-laptop, over de twee gebeurtenissen die rond 2001 haar leven op de kop zetten en over de onmogelijkheid om tijdens het schrijven over het avondeten na te denken: „Dat lukt me niet en dat is ook het heerlijke ervan: ik heb nogal veel angsten op het existentiële vlak en daarvoor is dan ook geen plaats. Die krijgen gewoon de kans niet hun kop op te steken.” (RK)

Kijk op nrcboeken.nl voor het volledige artikel en de foto van Mutsaers’ werkkamer.

NIEUWSLEZENEmbryoselectie

Staatssecretaris’ Bussemakers besluit om zonder de ministers Rouvoet en Klink te consulteren embryoselectie toe te staan als er een hoge kans bestaat dat een agressief erfelijk borstkanker-gen wordt doorgegeven, leidde deze week tot een politieke patstelling en verhit debat in de media. De medische wetenschap zorgt sinds jaar en dag voor ethische straatgevechten. Wat is belangrijker, vermijdbaar lijden voor de levenden of het beschermen van het ongeboren leven? Begin dit jaar publiceerde de Britse hoogleraar bio-ethiek John Harris Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People (Princeton University Press). In zijn ogen slaat de mens de weg naar ‘mensverbetering’ al in met een verantwoorde partnerkeuze, met niet roken tijdens de zwangerschap en de hielprik. Embryoselectie ten behoeve van vermijdbaar lijden, zoals in het geval van het borstkanker-gen, is volgens Harris zelfs een morele plicht. Zoals Piet Borst het in een column over Harris’ boek in de bijlage Wetenschap verwoordde: ‘Als God ons de kennis heeft gegeven om ernstig lijden te voorkomen, is het een morele plicht om die kennis ook toe te passen. Wie dat hoogmoedig afwijst, zal branden in de hel, waar christenen immers ook in geloven.’

In zijn boek probeert Harris argumenten tegen ‘mensverbetering’ weg te nemen. Die worden volgens hem doorgaans ingegeven door angst en vooroordelen. Zijn voornaamste argument pro is persoonlijke vrijheid, in een democratie het hoogste goed. De staat mag burgers niet de middelen onthouden die hen in staat stelt de keus te maken hun leven te verbeteren. (MS)

LEZEN &CETERARobbert Dijkgraaf

De nieuwe president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen Robbert Dijkgraaf was te gast in de laatste aflevering van Lezen &cetera Live van dit seizoen; zijn onderwerp was de bundeling van columns uit NRC Handelsblad die hij publiceerde onder de titel Blikwisselingen. Luister via nrcboeken.nl naar een registratie van het gesprek, waarin de auteur onder meer ingaat op de verbanden tussen kunst, politiek en wetenschap. (PS)

TIJDSCHRIFTKoud bloed

Een flinke rij schrijvers met een compleet andere achtergrond werkte mee aan het het eerste nummer van Koud bloed, het tijdschrift over true crime. Zo is er bijvoorbeeld een mooi stilistisch stuk van romancier A.F.Th. van der Heijden over een crime passionnel, maar zijn er ook de wat simpel en kinderlijk aandoende bijdrages van voormalig politiecommissaris Joop van Riessen en journalist Rob van Scheers. Van Riessen somt simpelweg de feiten op uit een politiedossier en Van Scheers’ bijdrage over filmmoorden had niet misstaan in een jongerentijdschrift. Van Scheers bij de behandeling van samenzweringen in films: ‘Shakespeare kon er trouwens ook wat van.’

Welke kant wil Koud bloed op? Wil het de wat meer literaire verhalen publiceren, of wil het zich zoals in dit eerste nummer zo breed mogelijk profileren? (SK)

Koud bloed, true crime magazine, verschijnt bij uitgeverij Nieuw Amsterdam en kost 9 euro 95. Site: www.koudbloed.nl

WEEKSITEok-parking.nl/POHS

Een van de meest gehoorde bezwaren tegen voorgelezen poëzie is het feit dat de dichter niet in het gewenste tempo leest. Meestal gaat het te snel, vooral bij poëzie van een zekere complexiteit. Het is een van de redenen dat Nachoem M. Wijnberg terughoudend is wanneer het gaat om voorlezen in het openbaar. Hij heeft een hekel aan voorgelezen poëzie en doet dat het publiek liever niet aan.

Maar er is een oplossing bedacht. Op initiatief van digidicht.nl werken verschillende dichters en kunstenaars samen om poëzie en het scherm op een vruchtbare manier te combineren. Een van de resultaten is een manipuleerbare versie van Het leven van Kant, van Hegel van Wijnberg. Van elk woord kun je vooraf tempo en volume dirigeren, dus de dichter leest zo langzaam of snel als gewenst is. (TJ)

M.m.v. Hans Cottyn, Toef Jaeger, Reinier Kist, Sebastiaan Kort, Dirk Leyman, Maartje Somers.

De berichten zijn in uitgebreide vorm via nrcboeken.nl te lezen. Ook de column van Piet Borst waarnaar Nieuwslezen verwijst is daar na te lezen