Toename afhakers in eerste jaar van hbo

Het eerste studiejaar in het hoger beroepsonderwijs is steeds vaker de scherprechter voor een succesvolle studie. Dat blijkt uit cijfers die koepelorganisatie HBO-raad vandaag publiceerde.

Het aantal eerstejaarsstudenten dat afhaakt, stijgt. In het vorige studiejaar haakte 17,3 procent van de hbo-studenten in het eerste jaar af, een stijging van 2 procentpunt ten opzichte van het jaar ervoor.

Wie het eerste jaar afmaakt, haalt in toenemende mate de eindstreep. Van de lichting die in 1999 aan een opleiding begon, is 10,5 procent afgehaakt ná het eerste jaar. De lichting van vier jaar eerder kende nog 13,5 procent uitvallers na het eerste jaar.

Volgens een woordvoerder van de HBO-raad zou het gestegen aantal uitvallers in het eerste jaar het gevolg kunnen zijn van verhoogde eisen van opleidingen. „Daar zijn niet alle eerstejaarsstudenten klaar voor. Het wordt op deze manier duidelijker wie het wel en wie het niet redt.”

Uit de cijfers blijkt dat de grootste groep uitvallende eerstejaarsstudenten afkomstig is van het middelbaar beroepsonderwijs. Van deze groep haalt 21,3 procent het eind van het jaar niet. Onder voormalige havisten bedraagt de uitval in het eerste jaar 14,6 procent. Voormalige vwo’ers presteren het best, met 8,2 procent uitvallers in het eerste jaar.

Niet-westerse allochtonen zijn iets beter gaan presteren ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal studenten uit deze groep dat na acht jaar een diploma heeft behaald, is met een procentpunt gestegen, tot 55,8 procent. Van de groep autochtone studenten heeft 72,1 procent na acht jaar een diploma.