De CU, stamceldonatie en fundamentalisten 3

Politieke controverses binnen coalities genereren steevast veel publiciteit. Immers, ze ruiken naar crisis. Heel Nederland weet dan ook ineens wat embryoselectie is. Dit diagnostische fenomeen zou nooit zo breed zijn uitgemeten in de media met een ChristenUnie in de oppositie. Dan zouden dus honderden vrouwen onwetend zijn gebleven van het bestaan van de mogelijkheid van pre-implantatie genetische dia-gnostiek (PGD). Ergo en ergér: dan zouden al die vrouwen het grote risico zijn blijven lopen ”dat ze bij een bevruchting een gen aan hun kind doorgeven met een ziekte met een vrijwel zekere dodelijke afloop”. (NRC Handelsblad, 4 juni). Welbeschouwd is daarom de aanwezigheid van een handjevol christenfundamentalisten in deze regering een godsgeschenk.

    • Mr. Paul Vanderheyden Kerkrade