De CU, stamceldonatie en fundamentalisten 1

Met verbazing las ik de kop `CU eerst wel eens met embryoselectie` in NRC Handelsblad van 2 juni. Deze kop bevat een dubbele onwaarheid. In het gesprek met de verslaggever had ik nadrukkelijk aangegeven dat ik niet namens de ChristenUnie (CU) in de groep van adviseurs zat en daarom ook met de CU-politici gedurende het maandenlange ontstaansproces van de PGD-brief van de staatssecretaris, geen overleg over de inhoud heb gehad.

In de tweede plaats heb ik als adviseur geen instemming betuigd met de inhoud van deze brief, maar heb ik al in een vroeg stadium van het proces mijn bezwaren naar voren gebracht. In de loop van het proces heb ik geaccepteerd dat de inhoud anders zou zijn dan ik zou willen, omdat ik voor de inhoud geen enkele verantwoordelijkheid draag.

    • Henk Jochemsen Ede