Vrouwenroof was het motief voor oudste slachting

De oudst bekende massaslachting, 7.000 jaar geleden, is waarschijnlijk gepleegd om vrouwen te roven. Deze conclusie trekken Duitse en Britse onderzoekers uit nadere analyse van skeletmateriaal van de in totaal 18 volwassenen en 16 kinderen in het oude massagraf bij het Duitse Talheim (Baden-Würthemberg). Op basis van variatie in strontium-, zuurstof- en koolstof-isotopen in tanden kunnen ze de slachtoffers indelen in drie groepen, met als belangrijkste de lokale groep, die alleen mannen en kinderen telt. De vrouwen uit die groep zijn dus niet vermoord, maar geroofd, zo schrijven ze in het vakblad Antiquity. Dat vermoeden wordt gestaafd door het gegeven dat vrouwenroof niet ongewoon was in kleine landbouwgemeenschappen. Om incest te voorkomen, kwamen vrouwen vrijwel altijd van buiten de gemeenschap. Hun komst ging niet altijd goedschiks.

Het ging 7.000 jaar geleden om de uitroeiing van een prehistorisch landbouwdorpje van de bekende Bandkeramiekcultuur, de oudste landbouwcultuur in Europa, die in dezelfde tijd ook in Zuid-Limburg verscheen. Vroeger werd gedacht dat intermenselijk geweld met de landbouw begon, omdat pas toen bezit (en dus roof) ontstond. Maar sinds bij chimpansees moordpartijen onder naburige groepen zijn gezien, is er weinig twijfel dat ook bij mensen die gewoonte zeer ver teruggaat.

Uit de variatie in strontium- en zuurstofisotopen kan het gebied van opgroeien worden afgeleid, uit die in koolstofisotopen of er vooral planten of vooral vlees werd gegeten. Op grond daarvan zien de onderzoekers in het graf nog een groep herders van buiten de directe omgeving die kennelijk ook vermoord werd. Een derde groep bestond uit één familie (evenmin uit de streek): grootmoeder, man, vrouw, twee kinderen.

Na de lugubere vondst in Talheim in de jaren tachtig werd eerst gedacht dat het motief landroof was geweest, of zelfs kinderroof. De huidige analyses wijzen duidelijk op vrouwenroof. Het overgrote deel van de skeletten vertoont houwen op het hoofd (alle op dezelfde plek als in een massa-executie) of pijlwonden in de rug (alsof ze op de vlucht zijn neergeschoten). Inmiddels zijn ook bij twee andere Bandkeramieknederzettingen uit iets jonger tijd massagraven gevonden, maar voor die locaties is het bewijs voor massamoord nog niet rond.