Minder zorgkinderen dan verwacht maar méér problemen

Den Haag. Veel minder kinderen dan eerder was aangenomen ontvangen intensieve hulp. Maar de individuele problemen van die kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Dat is de conclusie van onderzoekers van de B&A Groep. Politici en ambtenaren zijn jaren uitgegaan van verkeerde cijfers bij het toekennen van geld aan zorgaanbieders in de jeugdzorg, zoals tehuizen voor probleemkinderen of Riaggs. Zorgaanbieders tellen een kind dat twee vormen van zorg krijgt in hun bestanden mee als twee kinderen. Sommige kinderen krijgen vier verschillende soorten hulp. Het is voor het eerst dat onderzoekers statistieken van dubbeltellingen ontdoen. Het onderzoek is gedaan in de stadsregio Rotterdam, maar de onderzoekers gaan er van uit dat het percentage kinderen dat zorg krijgt elders in het land ook lager uitvalt.