Kamer keurt Verdrag van Lissabon goed

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zal vanmiddag instemmen met het Verdrag van Lissabon, dat zorgt voor een nieuwe bestuurlijke vormgeving van de Europese Unie. Eerder was hiervoor de Europese Grondwet bedoeld, maar deze werd door toedoen van Franse en Nederlandse kiezers drie jaar geleden per referendum verworpen.

De meeste volksvertegenwoordigers vinden dat het nieuwe verdrag in belangrijke mate tegemoet komt aan de bezwaren van de burgers van destijds. Zo zijn de grondwettelijke aspecten verdwenen en is er nu een duidelijke afbakening van bevoegdheden van de EU.

De Kamer heeft nog wel bedongen dat op een aantal terreinen Nederlandse bewindslieden in Brussel pas kunnen instemmen met EU-regels als zij daarvoor toestemming van de Tweede en Eerste Kamer hebben.