Het gaat nu om Barack en John

Vanaf nu gaat de strijd om het presidentschap tussen Obama en McCain.

En niet meer over personen, maar over thema’s.

Voor liefhebbers van persoonlijke feitjes over de kandidaten zal het wennen zijn. De komende weken beleeft de Amerikaanse campagne een rigoureuze omslag. Na een half jaar waarin elk verschil tussen het karakter van Obama en Clinton werd uitvergroot, verplaatst de discussie zich naar de inhoud.

Obama en McCain verschillen van mening over de onderwerpen die de bevolking het meest bezighouden. Ze profileren zich allebei als gematigde figuren. Beiden benadrukken dat zij een inhoudelijke campagne willen voeren op weg naar de verkiezingen in november. Dit zijn hun vijf belangrijkste geschilpunten:

1 Economie. Obama heeft zich op dit gebied omgevormd tot een populist. Hij wil het verschil tussen rijk en arm verkleinen; grenzen stellen aan vrijhandelsverdragen (mogelijk schadelijk voor Nederlandse export naar de VS); de belastingverlagingen terugdraaien voor rijke particulieren die Bush doorvoerde. McCain verdedigt de belastingverlagingen van Bush, hoewel hij die als senator in eerste instantie afwees, en verdedigt vrijhandelsverdragen. Een omstreden standpunt in doorgaans beslissende staten als Ohio en Michigan.

2 Midden-Oosten. Obama wil net als de Amerikaanse bevolking de troepen terugtrekken uit Irak, McCain wil deze handhaven. Obama wil diplomatiek overleg met Iran over diens nucleaire programma, McCain vindt dat een kniebuiging voor een staat die terroristen steunt. Obama zei dat hij zonder voorwaarden vooraf met „het Iraanse leiderschap’” wil praten, maar komt daar op terug sinds McCain hem hierop aanvalt.

3 Gezondheidszorg. Obama wil een nationale verzekering tegen ziektekosten, McCain vertrouwt op de markt.

4 Immigratie. Obama zal in het najaar benadrukken dat hij onderwijs en zorg aan illegalen wil aanbieden. Standpunten die McCain vroeger deelde maar uiterst omstreden zijn in zijn partij. Voor Obama een manier om wantrouwen bij latino’s weg te nemen.

5 Abortus. Een onderwerp dat Obama vermoedelijk uitvoerig aan zal snijden. Hij kan Hillaryfans, die nu dreigen op McCain te stemmen of thuis te blijven, aan zich binden door er op te wijzen dat McCain nieuwe leden van Hooggerechtshof wil benoemen met het doel dat zij het recht op abortus ongedaan maken.

    • Tom-Jan Meeus