Defensie telde kosten Oranjes verkeerd op

Het ministerie van Defensie heeft in 2005 en 2006 foute gegevens verstrekt over de kosten van het Koninklijk Huis. Het gaat om vliegkosten van de koninklijke familie en de onderhoudskosten van de Groene Draeck, een jacht dat koningin Beatrix in 1957 van de Nederlandse bevolking cadeau kreeg.

Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de kosten van de vlieguren in 2006 te laag zijn weergegeven en de kosten voor het onderhoud van de Groene Draeck in 2005 te hoog.

De onderhoudskosten van het privéjacht van de koningin werden in het jaarverslag van het ministerie over 2005 geraamd op 304.000 euro. Volgens RTL Nieuws, dat onderzoek deed naar de zaak, zou daar maar 186.000 euro van te verklaren zijn. „Er is geen geld ‘zoek’ of op andere wijze aangewend”, meldt Van Middelkoop nu in zijn brief. De gemaakte vlieguren zijn verkeerd opgeteld en vallen hoger uit. De bewindsman verklaarde dat er op zijn departement verscheidene fouten zijn gemaakt doordat de regels onvolledig en verkeerd zijn toegepast.

Premier Balkenende liet gisteren weten nader onderzoek te doen naar de kosten die andere departementen voor het Koninklijk Huis hebben gemaakt.

In 2007 vroeg RTL Nieuws aanvankelijk tevergeefs via de Wet Openbaarheid Bestuur inzage in de documenten die de kosten van de Oranjes verantwoorden.