Chinese migranten trekken Japan binnen

Chinezen zijn de grootste groep immigranten geworden in Japan. Zij passeren daarmee de Koreanen, die tot vorig jaar de grootste groep buitenlanders was in Japan waar een zeer strikt immigratiebeleid geldt.

Volgens de cijfers die het Immigratiebureau deze week bekendmaakte wonen momenteel ruim 600.000 Chinezen in Japan, dat is ruim een kwart van het totaal van 2,15 miljoen buitenlandse inwoners. De Koreaanse groep is met 593.489 mensen, net iets kleiner. Driekwart van de Koreanen werd tijdens de Japanse bezetting van het Koreaanse schiereiland (1910-1945) onder dwang naar Japan gebracht of is een nakomeling van deze mensen.

Andere grote immigrantengroepen zijn Filippijnen , Amerikanen, Brazilianen en Peruanen. Het aantal buitenlanders in Japan is de afgelopen tien jaar met de helft toegenomen. Momenteel zijn zij goed voor 1, 7 procent van de totale bevolking in Japan. Ter vergelijking: in Nederland heeft bijna 10 procent van de totale bevolking een immigrantenachtergrond.

Japan houdt uit vrees voor een toename van de criminaliteit de grenzen voor buitenlanders zo veel mogelijk dicht, maar moet onder druk van de vergrijzing nu toch mensen toelaten. Desondanks blijft de vergrijzing een probleem. Bij het huidige geboortecijfer krimpt de bevolking de komende decennia met eenvijfde. Met 1 miljoen geboortes in 2007, groeide de bevolking van 128 miljoen mensen met 0,9 procent. Klein lichtpuntje: het aantal kinderen per vrouw nam iets toe.