Argwaan ov-chipkaart

In de Tweede Kamer is onrust ontstaan over een onderzoek dat Britse onderzoekers hebben gedaan naar de Nederlandse ov-chipkaart. Verschillende parlementariërs vrezen dat het eindadvies van de Britten om politieke redenen is aangepast. Zij willen een spoeddebat met staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat, ChristenUnie).

De Britse onderzoekers presenteerden vorige maand een contra-expertise van TNO-onderzoek en onderschreven de conclusie dat de ov-chipkaart onveilig is, maar niet terstond hoeft te worden vervangen. In een eerdere versie van het rapport adviseerden de onderzoekers juist wel met de kaart te stoppen.

Volgens een woordvoerder van Huizinga is er „absoluut niet” met de conclusies gemanipuleerd. „Wij hebben een onbewerkte definitieve versie van het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.”

Volgens de Britse onderzoeksleider van de University of London hebben noch TNO noch TLS, de organisatie die de ov-chipkaart exploiteert, geprobeerd invloed uit te oefenen op de onderzoeksresultaten. Hij wijt de verschillen in de concepten van de rapporten aan de normale gang van zaken in het onderzoeksproces waarbij onderzoekers tegelijkertijd aan een rapport werken. „De eindversie die we hebben gepubliceerd is in onze ogen de juiste.”