Zijn embryo`s beschermwaardig? 1

In de discussie over embryoselectie (NRC Handelsblad, 3 juni) mis ik enig inzicht in de verspilling van embryo`s zoals die plaatsvindt in het normale voortplantingsproces.

De ChristenUnie acht een embryo als eerste stadium van menselijk leven beschermwaardig: het mag niet vernietigd worden en selectie van embryo`s op grond van erfelijke afwijkingen mag niet plaatsvinden. Die opvatting staat haaks op dat wat gebeurt bij het normale voortplantingsproces.

Een embryo is een klompje cellen dat ontstaat door celdeling na de bevruchting in de eileider. Het wordt door de eileider vervoerd naar de baarmoeder waar het eventueel de kans krijgt in te nestelen in het baarmoederslijmvlies. Veel embryo`s nestelen niet in en gaan dus verloren; als ze wel innestelen gaat een groot deel alsnog verloren als spontane abortus. Ongeveer 10 procent van alle voor de vrouw herkenbare zwangerschappen eindigt als spontane abortus of miskraam, maar in feite is de frequentie van spontane abortus nog veel hoger (mogelijk wel 50 procent), omdat de vrouw zich niet bewust was zwanger te zijn. Er ontstaan dus veel meer embryo`s dan de vrouw beseft en ook veel meer dan er ooit kinderen worden geboren. Wat in feite in het natuurlijke voortplantingsproces plaatsvindt is embryoselectie: de embryo`s die een afwijking hebben, krijgen niet de kans zich verder te ontwikkelen en worden geëlimineerd.

Embryo`s zijn niet per definitie beschermwaardig. Wat medici kunnen doen is een kleine aanvulling geven aan het natuurlijke proces van embryoselectie, dat is alles. Maar juist dat kan in individuele gevallen het levensgeluk betekenen voor moeder en kind.