‘Witwasbeleid kabinet faalt’

Witwassen en het financieren van terrorisme worden onvoldoende aangepakt. Hoewel het kabinet een hoge prioriteit geeft aan de bestrijding van deze illegale praktijken, hebben de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie geen inzicht in de resultaten die hierbij worden geboekt.

Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd. Ook schrijft het college dat de bestrijding van witwassen niet effectief is en dat het Openbaar Ministerie de bestaande mogelijkheden om criminelen hun vermogen te ontnemen nog te weinig benut.

De Rekenkamer schat dat er in Nederland jaarlijks 18,5 miljard euro wordt witgewassen. Dit is het legaal maken van illegaal verkregen geld, zodat de herkomst ervan niet meer te zien is. De tegenvallende resultaten bij de bestrijding komen met name door een gebrek aan capaciteit, deskundigheid, informatie-uitwisseling en centrale sturing bij de verschillende betrokken instanties.

Ook is er weinig controle op instellingen die de plicht hebben ongebruikelijke financiële transacties te melden. Het Bureau Financieel Toezicht controleert slechts 1,7 procent van de transacties van notarissen. Bij advocatenkantoren en administratieconsulenten wordt in gemiddeld 0,6 procent van de gevallen gecontroleerd. De politie, zo concludeert de Rekenkamer, heeft te weinig financiële deskundigheid om witwaspraktijken te signaleren en te onderzoeken.

De betrokken ministers zeggen nog voor de zomer een onderzoek te beginnen om problemen in de financieel-economische criminaliteit inzichtelijk te maken, evenals de resultaten van opsporingsorganisaties.