Uitkering zwangere zelfstandige

Den Haag, 4 juni. Zelfstandig ondernemers die zwanger zijn, hebben vanaf vandaag wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Ze krijgen minimaal zestien weken een uitkering. Vrouwen die ten minste 1.225 uur hebben gewerkt, krijgen een uitkering die even hoog is als het wettelijk minimumloon (bruto 1335 euro per maand). Zelfstandigen die minder hebben gewerkt, krijgen een uitkering die afhangt van de winst of inkomsten die ze in het voorafgaande jaar hadden. De nieuwe uitkering kost het Rijk dit jaar circa 14,5 miljoen euro en vanaf volgend jaar jaarlijks 27 miljoen euro.