‘Serieus kijken naar gengewassen’

Op de wereldconferentie over de hoge voedselprijzen sprak vanmorgen ook minister Verburg (Landbouw).

Minster Gerda Verburg Foto Roel Rozenburg Den Haag:22.2.7 Minister Verburg. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Ook al worden er geen harde afspraken gemaakt op de FAO-top over hoge voedselprijzen deze week in Rome, toch is het „een prestatie” stelt minister Verburg (Landbouw, CDA) dat 120 landen „alle ingrediënten benoemen” die voor sommige arme landen hebben geleid tot een voedselcrisis. Want als de analyse er eenmaal is, kan men aan de slag om er iets aan te doen.

Vijf minuten hebben afgevaardigden van alle lidstaten van de FAO om hun bijdrage te leveren aan de discussie. Vanmorgen was minister Verburg namens Nederland aan het woord. Ze riep de donorlanden op om hun investeringen in landbouw in arme landen te verhogen, net zoals Nederland heeft besloten om investeringen in landbouw als onderdeel van ontwikkelingshulp van 350 miljoen euro te verhogen tot 400 miljoen. Ook riep ze op tot een snelle, succesvolle afsluiting van de onderhandelingen over een wereldhandelsakkoord in de zogeheten Doha-ronde.

Iedereen roept op tot zo’n succesvolle afsluiting. Waarom komen dezelfde landen bij de WTO-onderhandelingen in Genève dan geen steek verder?

„Iedereen zegt ‘we hebben belang bij een goed akkoord’. Nu moeten we zorgen dat dat er ook komt. Voor landbouw is er nog veel te doen en dan gaat het niet zozeer om problemen die we zouden hebben met ontwikkelingslanden, maar met opkomende landen als Brazilië. Er wordt nu aan gedacht om einde deze maand ministers bijeen te roepen. Maar goed, dat is ook al vaker gezegd zonder dat het gebeurde.”

Is bij deze top nu niet de vraag wie wat gaat doen?

„Elke lidstaat gaat naar huis met de dure plicht om te doen wat is beloofd. Dat kan bilateraal zijn met een ontwikkelingsland of via internationale organisaties. Binnen de EU moeten we ook gaan coördineren wat we gaan doen.”

Er is kritiek geuit op biobrandstoffen. Ook heeft minister Bos gisteren na Europees beraad gezegd dat de EU-doelstelling misschien moet worden herzien. Gebeurt dat?

„Nee, er komt geen herziening. Wel is het zo dat als het nodig is gebruik als voedsel altijd voorrang moet krijgen boven energie. Ook moeten biobrandstoffen duurzaam worden geproduceerd. Maar om voedselproblemen op te lossen moeten we ook serieus kijken naar de mogelijkheden die gengewassen bieden.”