Rouvoet wil code over hoe te handelen bij kindermishandeling

Den Haag. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) wil beroepskrachten die met kinderen werken verplichten een `meldcode kindermishandeling` op te stellen. Volgens hem zijn de codes ”cruciaal in de aanpak van kindermishandeling”. Dat zei Rouvoet gistermiddag bij de presentatie van een onderzoek naar het gebruik van de codes door artsen, leraren en sportwerkers. Uit dat onderzoek blijkt dat maar 42 procent van de professionele krachten met een code werken. In zo`n code staat hoe te handelen als ze vermoeden dat ouders hun kinderen slaan, verwaarlozen, misbruiken of intimideren. Rouvoet moet zijn plan nog in het kabinet bespreken. Voor de zomer moet duidelijk worden of het kabinet zo`n meldcode wil. Naar schatting 100.000 kinderen worden jaarlijks mishandeld door hun ouders. Dit cijfer is gebaseerd op interviews met jongeren die nu het huis uit zijn.