nrc.nl/uitspraak

Debat tussen topjuristen naar aanleiding van de tweewekelijkse rubriek ‘De Uitspraak over...’ uit NRC Handelsblad.