NAVO: Afghaanse missie is model voor de toekomst

De NAVO beschouwt de missie in Afghanistan als een model voor de toekomst, omdat het Atlantische bondgenootschap daar samenwerkt met partners van over de hele wereld. Dat zei secretaris-generaal De Hoop Scheffer gisteren in Brussel in een toespraak over het perspectief voor de alliantie in de komende tien jaar.

Aan de missie in Afghanistan nemen behalve de 26 lidstaten van de NAVO ook veertien andere landen deel, van Australië en Nieuw-Zeeland tot Zweden en Georgië. Samenwerking met zulke partners zal volgens De Hoop Scheffer de komende jaren essentieel zijn om de grote problemen in de wereld te kunnen aanpakken.

Voor de veiligheid van de NAVO-landen voorziet De Hoop Scheffer het komend decennium vijf grote bedreigingen:

het grote aantal falende staten, waar terrorisme en georganiseerde misdaad vrij spel hebben en „in sommige gevallen interventie van buiten nodig zal zijn”,

de mogelijkheid die individuen en andere ‘niet-statelijke actoren’ hebben om op te treden met grote strategische gevolgen, van terrorisme tot ‘cyberaanvallen’,

de verspreiding van massavernietingswapens,

de groeiende vraag naar energie in de wereld en het beperkte aanbod,

en de klimaatverandering, „die de concurrentie om natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder water, zal verscherpen”.

Tegen die „strategische horizon” pleit De Hoop Scheffer ervoor dat de NAVO zich niet louter bezighoudt met de praktische vraagstukken die dagelijks opkomen bij de militaire operaties in Afghanistan en Kosovo, maar ook een breed politiek en strategisch debat voert over de manier waarop de alliantie zich het best op de toekomst kan voorbereiden.

Ook over tien jaar, voorspelt De Hoop Scheffer, zal er nog geen organisatie zijn die kan wedijveren met de militaire effectiviteit van het bondgenootschap. Maar wel acht hij vergroting van de militair-operationele effectiviteit noodzakelijk.

Ook pleit hij voor intensievere samenwerking met andere internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Wereldbank en hulporganisaties. Als de politieke wil er is zou de samenwerking met de EU al voor het eind van dit decennium verbeterd kunnen worden.

Toespraak De Hoop-Scheffer via nrc.nl/wereld